Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh dự án

24 Tháng Tám 2022

Mô tả công việc Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh đề xuất định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng. Hoạch định chiến lược kinh doanh, xây […]

Tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án

24 Tháng Tám 2022

Mô tả công việc Tổ chức bộ máy triển khai dự án theo kế hoạch tiến độ tổng thể của Chủ Đầu tư. Quản lý và điều phối nhân sự và các công việc tại […]

WegoUniform sẽ gọi lại ngay trong thời gian từ 8h - 20h hàng ngày. Khung giờ còn lại chúng tôi sẽ gọi vào 8h sáng hôm sau

Yêu cầu tư vấn