Tin tức

Tổ chức đào tạo thường xuyên cho CBNV Công ty

Nhằm không ngừng nâng cao chuyên môn của đội ngũ nhân sự, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kỹ năng định kỳ hàng tháng với giảng viên là chính các CBNV với chuyên môn vững chắc.

Tham gia các buổi đào tạo do chính đồng nghiệp của mình chia sẻ, CBNV sẽ được chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào chính công việc của mình.

Các buổi đào tạo của Công ty có sự kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến để CBNV có nhu cầu tham dự có thể được tham gia học hỏi. Các buổi đào tạo đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết giữa CBNV và củng cố lại kiến thức chuyên môn của đội ngũ nhân sự của Công ty.

WegoUniform sẽ gọi lại ngay trong thời gian từ 8h - 20h hàng ngày. Khung giờ còn lại chúng tôi sẽ gọi vào 8h sáng hôm sau

Yêu cầu tư vấn