Ông Vũ Đình Sang – Bộ phận Đầu tư Hải Phát Land

Topaz đã và đang đồng hành cũng các dự án lớn của Hải Phát Land. Thực tế qua thời gian hợp tác, chúng tôi đánh giá Topaz là đơn vị về Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn Giám sát uy tín, trách nhiệm, chặt chẽ và tin cậy.

WegoUniform sẽ gọi lại ngay trong thời gian từ 8h - 20h hàng ngày. Khung giờ còn lại chúng tôi sẽ gọi vào 8h sáng hôm sau

Yêu cầu tư vấn