Nhân sự

Giám đốc Quản lý dự án

27 Tháng Ba 2023

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: Giám đốc Quản lý dự án Học vấn: Đại Học Đào tạo khác: CC TVTK, TVGS, QLDA CÁC DỰ ÁN THAM GIA ▶  Tổ  hợp TMDV  và  […]

Giám đốc Quản lý dự án

27 Tháng Ba 2023

Họ và tên: Phạm Mạnh Hải Chức vụ: Giám đốc Quản lý dự án Học vấn: Kỹ sư xây dựng – Đại học kiến trúc Hà Nội. Đào tạo khác: CC TVGS, QLDA, Định giá. […]

Giám đốc Quản lý dự án

27 Tháng Ba 2023

Họ và tên: Tạ Đắc Đạt Chức vụ: Giám đốc Quản lý dự án Học vấn: Đại học Đào tạo khác: CC QLDA, CC TVGS CÁC DỰ ÁN THAM GIA ▶  Tổ  hợp TMDV  và  […]

Giám đốc Công ty

27 Tháng Ba 2023

Họ và tên: PHẠM QUANG HUY Chức vụ: Giám đốc công ty Học vấn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng – công nghiệp Đào tạo khác: Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng […]

Pháp chế Công ty kiêm Thư ký Chủ tịch

26 Tháng Tám 2022

Họ và tên: Phạm Trung Hiếu Chức vụ: Pháp chế Công ty kiêm Thư ký Chủ tịch Học vấn: Thạc sỹ Luật Kinh tế Đào tạo khác: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng Kỹ sư […]

Phó Phòng Phát triển thị trường

26 Tháng Tám 2022

Họ và tên: Lê Xuân Cương Chức vụ: Phó Phòng Phát triển thị trường Học vấn: Thạc sỹ xây dựng Đào tạo khác: CC QLDA, CC ĐG, BD TVGS, BD ĐT, Kỹ năng thương lượng […]

Phó Phòng Quản lý dự án

26 Tháng Tám 2022

Họ và tên: BÙI HẢI SƠN TRUNG Chức vụ: Phó Phòng Quản lý dự án Học vấn: Kỹ sư Xây dựng – Đại học Xây dựng năm 2002 Đào tạo khác: CC TVGS, CC QLDA, […]

Giám đốc Quản lý dự án

26 Tháng Tám 2022

Họ và tên: Đỗ Thành Long Chức vụ: Giám đốc Quản lý dự án Học vấn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp – Đại học Kiến trúc Hà Nội Đào tạo khác: […]

WegoUniform sẽ gọi lại ngay trong thời gian từ 8h - 20h hàng ngày. Khung giờ còn lại chúng tôi sẽ gọi vào 8h sáng hôm sau

Yêu cầu tư vấn