Pháp chế Công ty kiêm Thư ký Chủ tịch

Họ và tên: Phạm Trung Hiếu

Chức vụ: Pháp chế Công ty kiêm Thư ký Chủ tịch

Học vấn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Đào tạo khác: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

KINH NGHIỆM PHÁP LÝ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

▶ Pháp lý doanh nghiệp

 • Phụ trách công tác pháp lý doanh nghiệp tại Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (2014-2015)
 • Phụ trách công tác pháp lý doanh nghiệp tại Công ty CP Tài chính Bất động sản FR (Công ty con thuộc VietHanGroup) kiêm pháp chế Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân (2015-2017)
 • Trưởng bộ phận Pháp chế – Ban TCĐT – Phụ trách công tác pháp lý doanh nghiệp tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) (2017-2020)
 • Pháp chế – Ban Pháp chế – Công ty CP Đầu tư Hải Phát (2020-2021)

▶ Pháp lý dự án

 • Dự án BOT Bắc Bình Định (Thành Anh 386 là Nhà đầu tư, cổ đông DN Dự án)
 • Dự án BOT Bắc Giang (Thành An 386 là Nhà thầu)
 • Dự án Bệnh viện Nội tiết TW (Thành An 386 là Nhà thầu chính)
 • Dự án Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Dự án An Phú – An Khánh (Việt Hân là nhà đầu tư)
 • Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Interserco là Chủ đầu tư)
 • Dự án Cảng cạn ICD tại huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng (Interserco là Chủ đầu tư)
 • Dự án đầu tư xây dựng tại số 17 Phạm Hùng hợp tác cùng Công ty CP BĐS AZ (Interserco là Nhà đầu tư)

▶ Kiểm soát nội bộ

 • Trợ lý kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và tư vấn Thủ Đô (2004-2007)
 • Kiểm soát viên tại Công ty giống cây trồng Hà Nội (HASM) – Công ty TV của VietHanGroup
 • Kiểm soát viên tại Công ty CP Cảng Sơn Tây (Công ty TV của Interserco)
 • KIểm soát viên tại Công ty CP Cảng Hồng Vân (Công ty TV của Interserco)

WegoUniform sẽ gọi lại ngay trong thời gian từ 8h - 20h hàng ngày. Khung giờ còn lại chúng tôi sẽ gọi vào 8h sáng hôm sau

Yêu cầu tư vấn